Hotline HN: 0969.120.120 - SG: 0965.123.123 - ĐN: 096.123.9797 - CSKH Online 037.462.9999 - 096.539.7966

Apple cập nhật iOS 7.1.2 sửa một số lỗi nhỏ, vẫn có thể jailbreak

Apple vừa cập nhật iOS lên bản 7.1.2 để sửa một số lỗi hệ thống và giúp của máy chúng ta hoạt động tốt hơn. Nếu chưa cập nhật thì các bạn hãy kiểm ra trong settings nhé, bản cập nhật có dung lư

Những thay đổi do Apple công bố:

 • Cải thiện tính ổn định và kết nối của iBeacon
 • Sữa lỗi trong việc kết nối với các phụ kiện bên thứ 3, bao gồm máy quét bar code.
 • Sửa lỗi liên quan tới lớp bảo mật dữ liệu trong mail
 • Ngoài ra có thể còn có rất nhiều cải tiến hay sữa lỗi âm thầm khác mà Apple không công bố.

Link tải về iOS 7.1.2 bản đầy đủ từ máy chủ Apple:

 • iPad 2 (Wi-Fi) (iPad2,1) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPad 2 (GSM) (iPad2,2) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPad 2 (CDMA) (iPad2,3) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPad2,4 (iPad2,4) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPad Mini (Wi-Fi) (iPad2,5) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPad Mini (GSM) (iPad2,6) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPad Mini (CDMA) (iPad2,7) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPad 3 (Wi-Fi) (iPad3,1) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPad 3 (GSM) (iPad3,2) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPad 3 (CDMA) (iPad3,3) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPad 4 (Wi-Fi) (iPad3,4) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPad 4 (GSM) (iPad3,5) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPad 4 (CDMA) (iPad3,6) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPad4,1 (iPad4,1) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPad4,2 (iPad4,2) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPad4,3 (iPad4,3) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPad4,4 (iPad4,4) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPad4,5 (iPad4,5) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPad4,6 (iPad4,6) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPhone 4 (GSM) (iPhone3,1) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPhone 4 (GSM) (2012) (iPhone3,2) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPhone 4 (CDMA) (iPhone3,3) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPhone 4S (iPhone4,1) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPhone 5 (GSM) (iPhone5,1) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPhone 5 (CDMA) (iPhone5,2) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPhone5,3 (iPhone5,3) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPhone5,4 (iPhone5,4) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPhone6,1 (iPhone6,1) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPhone6,2 (iPhone6,2) version 7.1.2 (Build 11D257), Download
 • iPod touch 5G (iPod5,1) version 7.1.2 (Build 11D257), Download

Link tải: 9to5Mac

5/1 đánh giá