Bạn đang xem giá, tồn kho tại:

Hotline HN: 0969.120.120 - SG: 0965.123.123 - ĐN: 096.123.9797 - CSKH Online 037.437.9999 - 096.539.7966

Điện thoại OPPO

OPPO Find N2

Liên hệ

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797

OPPO Reno6 Z

7.550.000 ₫

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797

OPPO K10x

Liên hệ

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797

OPPO A1 Pro

6.450.000 ₫

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797

OPPO K10 5G

7.150.000 ₫

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797

OPPO K10 Pro

8.950.000 ₫

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797

OPPO Reno8 Pro+

12.950.000 ₫

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797

OPPO Reno7 Pro

14.950.000 ₫

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797

OPPO Find X5

16.450.000 ₫

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797

OPPO Find X5 Pro

21.950.000 ₫

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797

Oppo Reno

Liên hệ

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
load_video
OPPO là gì? Có nên mua điện thoại OPPO. Địa chỉ bán điện thoại OPPO Xách tay - Chính hãng giá RẺ tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM. Mua điện thoại OPPO trả góp, bảo hành 12 tháng.

OPPO là hãng nào? Điện thoại OPPO có tốt không?

Trong những năm gần đây, OPPO là cái tên không mấy xa lạ với người dùng smartphone trên toàn cầu. Nói riêng tại thị trường Việt Nam, OPPO hiện diện mạnh mẽ ở tất cả các gian hàng bán điện thoại chính hãng, đạt được điều đó cũng một phần là nhờ sản phẩm có nhiều tính năng hấp dẫn, thiết kế thời trang cùng chiến dịch marketing hoành tráng với sự kết hợp cùng siêu sao hạng A Sơn Tùng MTP. Tại bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu OPPO là hãng điện thoại nào? Có nên mua điện thoại OPPO Chính hãng, Xách tay hay không nhé.

Lịch sử hãng điện thoại OPPO

OPPO Electronics Corp (với tên thương hiệu là OPPO - Camera Phone) là nhà sản xuất thiết bị điện tử, điện thoại di động Android Trung Quốc, có trụ sở đặt tại Đông Hoản, Quảng Đông, công ty con của tập đoàn điện tử BBK Electronics. OPPO cung cấp một số sản phẩm chính như máy nghe nhạc MP3, eBook, DVD/Blu-ray và điện thoại thông minh. Thành lập vào năm 2000, công ty đã đăng ký tên thương hiệu OPPO ở nhiều quốc gia trên thế giới.

OPPO hiện nằm trong top 5 hãng sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới, đạt thị phần 8,1% vào đầu năm 2019. Tại Việt Nam, OPPO là hãng điện thoại di động đứng thứ 2, với thị phần lên tới 25,2% vào cuối năm 2019. Sản phẩm chủ yếu của hãng là điện thoại thông minh trong phân khúc tầm trung và cận cao cấp, với dòng sản phẩm chiến lược OPPO Reno, OPPO Find, OPPO A.

Điện thoại OPPO có tốt không?

Gia nhập thị trường Việt Nam được một thời gian khá dài, điện thoại OPPO được phần đông người dùng đánh giá là có thiết kế đẹp, nhiều tính năng hấp dẫn, nhất là về phần camera. Nếu cố tìm ra một điểm để chê thì đó có thể là giá bán của máy. Nhìn chung, giá bán điện thoại OPPO cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh như Xiaomi, Samsung,... 

Các dòng điện thoại OPPO phổ biến

Điện thoại OPPO sử dụng giao diện Color OS tùy biến dựa trên Android. OPPO nổi bật với công nghệ sạc siêu nhanh Super VOOC Charge được quảng cáo là nhanh nhất thế giới cùng với nhiệt độ mát mẻ. Cùng điểm qua một số dòng điện thoại OPPO chính hãng, xách tay phổ biến hiện nay.

OPPO Find

OPPO gia nhập khá sớm trong thị trường di động vào năm 2008. Nhưng đến tận 3 năm sau (2011), chiếc smartphone thuộc dòng Find-series đầu tiên ra mắt là Find Me với thiết kế bàn phím bấm nút Qwerty dạng trượt ở cạnh trái, cùng với đó là hiệu năng mạnh mẽ của vi xử lý Snapdragon xung nhịp 1.1 Ghz. Sau nhiều đời sản phẩm thăng trầm thì hiện tại, dòng sản phẩm OPPO Find X5 series đang gánh vác được vai trò đi đầu của hãng, gây được thành công vang dội trong làng công nghệ quốc tế lẫn trong lòng người dùng.

OPPO Reno

Với thiết kế đột phá, cấu hình vượt trội, camera sắc nét cùng nhiều tính năng hiện đại, dòng điện thoại OPPO Reno series hứa hẹn đưa trải nghiệm của người dùng lên tầm cao mới, cho bạn thỏa sức sáng tạo. Đây cũng là dòng sản phẩm nhắm đến phân khúc tầm trung - cận cao cấp cực kỳ tiềm năng. Mới đây nhất, OPPO đã thành công với bộ đôi OPPO Reno7 và OPPO Reno7 Pro khi gây được ấn tượng với thiết kế bắt mắt cùng nhiều công nghệ hiện đại.

OPPO A

Đây là dòng sản phẩm giá rẻ hướng đến nhóm khách hàng cơ bản, trẻ trung, năng động muốn trải nghiệm các sản phẩm OPPO có thiết kế hiện đại cùng với các công nghệ mới trong một mức giá tốt, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đầy đủ các tính năng cần thiết trên một chiếc smartphone.

Dòng OPPO A Series này cũng chính là dòng sản phẩm được nhiều người dùng ở Việt Nam đón nhận và ủng hộ nhất do có sự đa dạng về tính năng cũng như sản phẩm để cho người dùng có nhiều sự lựa chọn hợp lý và ưng ý nhất cho bản thân.

Có nên mua điện thoại OPPO Xách tay - Chính hãng?

Điện thoại OPPO tích hợp sẵn hệ điều hành tùy biến ColorOS được đánh giá là mượt mà, ít lỗi vặt nên nhận được sự hài lòng từ phần đông người dùng. Chính vì thế, nếu có cơ hội thì bạn nên trải nghiệm điện thoại OPPO một lần. Tuy nhiên, chọn lựa được cửa hàng uy tín cũng là điều mà chúng ta cần quan tâm khi mua điện thoại OPPO.

Có nên mua điện thoại OPPO ở MobileCity?

Bạn đang phân vân không biết có nên mua điện thoại OPPO xách tay tại MobileCity hay không hay mua sản phẩm tại đây bạn sẽ được hưởng lợi ích gì? MobileCity - tự hào là cửa hàng uy tín với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề thì đây sẽ là địa chỉ tốt nhất cho sự lựa chọn của bạn.

 • MobileCity không chỉ cung cấp điện thoại OPPO xách tay mà còn có rất nhiều sản phẩm khác như: iPhone cũ, Samsung, Xiaomi,...
 • Giá bán điện thoại OPPO Xách tay, Chính hãng tại MobileCity luôn cạnh tranh nhất.
 • Chế độ bảo hành chu đáo, dài hạn khi mua bất cứ sản phẩm nào tại MobileCity.

Những lợi ích khi mua gói Bảo hành Vàng cho điện thoại OPPO tại MobileCity

Gói Bảo hành Bảo hành Bao test 1 đổi 1 BH phần cứng BH nguồn, màn hình, pin BH mặt kính Quà tặng
Bảo hành Vàng 1 năm 30 ngày Phụ kiện có sẵn trong hộp, dán cường lực, tai nghe,...
Mặc định 1 năm 15 ngày Không Không Phụ kiện có sẵn trong hộp

Từ bảng so sánh trên, Quý khách có thể thấy được 4 lợi ích thiết thực khi mua gói Bảo hành Vàng cho điện thoại OPPO Xách tay tại MobileCity:

✅ Thời gian bao test lâu hơn từ 15 ngày lên đến 30 ngày.

✅ Bảo hành đầy đủ chức năng hơn bao gồm cả nguồn, màn hình, Pin.

✅ Được hưởng nhiều quà tặng hơn.

✅ Chế độ hậu mãi tốt hơn.

Khi khách hàng mua sản phẩm điện thoại OPPO tại MobileCity sẽ được bảo hành 1 năm về chức năng phần cứng. Đặc biệt hơn khi mua gói bảo hành vàng chỉ từ 300.000đ - 500.000đ bạn sẽ được bảo hành cả nguồn, màn hình và Pin.

Địa chỉ mua điện thoại OPPO Xách tay, Chính hãng giá rẻ tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng

HÀ NỘI:

Số 120 Thái Hà, Q.Đống Đa - ĐT: 097.120.6688

Số 398 Cầu Giấy, Q.Cầu Giấy - ĐT: 096.1111.398

Số 42 Phố Vọng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội - ĐT: 0979.884242

Tp.HCM:

Số 123 Trần Quang Khải, Q.1 - ĐT: 0965.123.123

Số 602 Lê Hồng Phong, Q.10 - ĐT: 097.1111.602

Đà Nẵng:

Số 97 Hàm Nghi, Q.Thanh Khê - ĐT: 096.123.9797