Bạn đang xem giá, tồn kho tại:

Hotline HN: 0969.120.120 - SG: 0965.123.123 - ĐN: 096.123.9797 - CSKH Online 037.437.9999 - 096.539.7966

Điện thoại Samsung Chính hãng

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
load_video

Mua điện thoại Samsung Chính hãng giá rẻ nhất Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM. Điện thoại Samsung Galaxy Mới 100%, bảo hành Chính hãng 12 tháng, hỗ trợ trả góp 0%.

Có lẽ, đã không còn ai xa lạ với các sản phẩm điện thoại Samsung Chính hãng, đây là loạt điện thoại thông minh được Samsung Việt Nam phân phối chính thức trên toàn quốc.

Lịch sử của thương hiệu điện thoại Samsung

Điện thoại Samsung có tên gọi chung là Galaxy thuộc quyền sở hữu của công ty Samsung Electronics được thành lập vào năm 1969. Đây là công ty con trong tập đoàn Samsung có trụ sở chính tại thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Samsung Electronics đã trở thành công ty công nghệ lớn hàng đầu thế giới từ năm 2009 (tính theo doanh thu).

samsung-logo-002

Điện thoại Samsung có mặt tại Việt Nam từ khi nào?

Tháng 10/2007, khi trên báo chí xuất hiện thông tin Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) sẽ xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại tại Việt Nam. Khi đó, Samsung chưa phát triển mạnh như bây giờ.

nha-may-samsung-bac-ninh-1
Nhà máy Samsung tại Bắc Ninh

Ông Nguyễn Văn Đạo, phó tổng giám đốc Samsung Vina cho biết: “Đó là một quyết định lịch sử dẫn đến sự hình thành của tổ hợp Samsung và mang lại cho nó vị thế như hiện nay".

nha-may-samsung-bac-ninh-2
Nhà Samsung Việt VN tại Bắc Ninh

Theo ông Đạo, lúc đó có một “đội đặc nhiệm” của Hàn Quốc đến khảo sát, tìm địa điểm cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm mới cho Samsung. Ông cũng tham gia đội đó và phải rong ruổi khắp Bắc Nam để tìm địa điểm. Cuối cùng, ban lãnh đạo công ty đã chọn Bắc Ninh để xây dựng cơ sở, làm nhà máy sản xuất, cung ứng điện thoại cho Samsung.

Điện thoại Samsung có tốt không?

Gia nhập thị trường Việt Nam khá sớm, các mẫu điện thoại Galaxy của Samsung được đa số người dùng tại Việt Nam ưa chuộng nhờ thiết kế tinh tế, nhiều tính năng hấp dẫn, đặc biệt là màn hình và camera. Điện thoại Galaxy có đầy các mức giá từ rẻ đến cao cấp.

one-ui-5-0-beta-3-thu-nghiem-tren-samsung-galaxy-z-fold3-1
Galaxy Z Fold 3

Các mẫu máy Galaxy được sản xuất và lắp ráp hoàn toàn tại Việt Nam nên được rất người dùng từ trẻ đến cao tuổi đều tin dùng. Đây là hãng điện thoại duy nhất được coi là đối trọng của Apple iPhone.

Các dòng điện thoại Galaxy phổ biến

Như đã đề cập, tất cả các điện thoại do Samsung phát hành đều được gọi chung là Galaxy. Điện thoại Galaxy sẽ được phân cấp từ giá rẻ đến flagship nhờ với các chữa cái. Cụ thể:

Galaxy Z

Galaxy Z là dòng điện thoại cao cấp nhất của hãng, độc đáo và khác biệt với phần còn lại với thiết kế màn hình gập. Bạn sẽ bắt gặp các sản phần Galaxy Z Fold và Z Flip.

Galaxy Z Fold: có 2 màn hình bên trong và bên ngoài. Màn hình bên trong kích thước lớn có thể gập được, bàn có thể sử dụng như một chiếc máy tính bảng với bút SPen phục vụ tốt nhất cho công việc. Màn hình bên ngoài có kích thước gần như điện thoại thanh thẳng thông thường, giúp bạn sử dụng với các tác vụ như nghe gọi, giải trí mà không cần màn hình quá lớn.

so-sanh-vivo-x-fold-plus-va-samsung-galaxy-z-fold4-11
Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip: sở hữu màn hình chính cỡ điện thoại thanh thẳng thông thường nhưng được thiêt kế thon dài hơn và có thể gập lại được. Bên ngoài, máy có thêm màn hình phụ để check thông báo và nhận cuộc gọi đến.

samsung-galaxy-z-flip-4-vs-iphone-13-pro-max-12.jpg
Galaxy Z Flip 4

Galaxy S

Các mẫu điện thoại dòng S đã có lịch sử phát triển khá lâu. Thế hệ S đầu tiên được giới thiệu từ tháng 6 năm 2010, với các tính năng, công nghệ cao cấp nhất của hãng lúc đó. Và từ đó, cứ vào đâu năm khoảng tháng 2-3 hàng năng các mẫu Galaxy S mới lại được Samsung giới thiệu. Dòng S bao gồm các mẫu điện thoại cao cấp hội tụ công nghệ hiện đại nhất của hãng, dành cho những đối tượng người dùng không thích điện thoại gập.

samsung-galaxy-s22-ultra-cu-12.jpg
Samsung Galaxy S22 Ultra (trái) và Samsung Galaxy S21 Ultra (phải)

Điểm đặc biệt là, từ năm 2021 gã khổng lồ Hàn Quốc đã dừng phát hành dòng Galaxy Note (một thiết bị có thể sử dụng bút SPen để ghi chép như một quyển sổ) thì mẫu Ultra của dòng S sẽ có vai trò như thay thế cho dòng Note.

samsung-galaxy-s22-cu-2
Samsung Galaxy S22

Galaxy A

Dòng sản phẩm Galaxy A bao gồm các thiết bị từ giá rẻ đến cận cao cấp. Đây là các thiết có thiết kế thừa hưởng từ các mẫu điện thoại Galaxy S cao cấp. Các công nghệ hàng đầu cũng được nhà sản xuất trang bị cho các thiết tầm trung và cận cao cấp.

so-sanh-samsung-galaxy-a53-5g-va-galaxy-a73-5g-6
Samsung Galaxy A53 5G

Galaxy M

Dòng M tập trung chủ yếu vào hiệu năng và pin để mang đến cho đối tượng người dùng cần các thiết bị hiệu năng, pin mạnh và giá cả phải chăng. Galaxy M cũng bao gồm các mẫu điện thoại từ giá rẻ đến tầm trung.

galaxy-m-52-unboxing
Samsung Galaxy M52

Có nên mua điện thoại Samsung tại MobileCity?

Bạn đang cân nhắc rằng có nên mua điện thoại Samsung Chính hãng tại MobileCity hay không hay mua tại đây có những ưu đãi gì? MobileCity - Tự hào là cửa hàng có tiếng với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, đây sẽ là địa chỉ tốt nhất cho bạn lựa chọn.

 • MobileCity không chỉ cung cấp điện thoại Samsung Chính hãng, xách tay Hàn, Mỹ,... mà còn rất nhiều sản phẩm khác như: iPhone cũ, OPPO, Realme, Xiaomi...
 • Giá điện thoại Samsung xách tay chính hãng tại Mobile City luôn cạnh tranh nhất.
 • Hưởng chế độ bảo hành dài hạn toàn diện khi mua hàng tại MobileCity.

Địa chỉ mua điện thoại Samsung Chính hãng giá rẻ tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng

Hệ thống điện thoại di động  MobileCity

Tại Hà Nội

 • CN 1: 120 Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội 

     Hotline: 0969.120120

 • CN 2: 398 Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

     Hotline: 096.1111.398

 • CN 3: 42 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

     Hotline: 0979.884242

Tại TP Hồ Chí Minh

 • CN 4: 123 Trần Quang Khải, Quận 1, TP.HCM

     Hotline: 0965.123.123

 • CN 5: 602 Lê Hồng Phong, Quận 10, TP.HCM 

     Hotline: 097.1111.602

Tại Đà Nẵng

 • CN 6: 97 Hàm Nghi, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng

     Hotline: 096.123.9797