Bạn đang xem giá, tồn kho tại:

Hotline HN: 0969.120.120 - SG: 0965.123.123 - ĐN: 096.123.9797 - CSKH Online 037.437.9999 - 096.539.7966

Điện thoại Xiaomi

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
 • Mua SHOPEE giá Rẻ: CLICK

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
 • Mua SHOPEE giá Rẻ: CLICK

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
 • Mua SHOPEE giá Rẻ: CLICK

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
 • Mua SHOPEE giá Rẻ: CLICK

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
 • Mua SHOPEE giá Rẻ: CLICK

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
 • Mua SHOPEE giá Rẻ: CLICK

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
 • Mua SHOPEE giá Rẻ: CLICK

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
 • Mua SHOPEE giá Rẻ: CLICK

Xiaomi Redmi K40S

6.350.000 ₫

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
 • Mua SHOPEE giá Rẻ: CLICK

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
 • Mua SHOPEE giá Rẻ: CLICK

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
 • Mua SHOPEE giá Rẻ: CLICK

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
 • Mua SHOPEE giá Rẻ: CLICK

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
 • Mua SHOPEE giá Rẻ: CLICK

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
 • Mua SHOPEE giá Rẻ: CLICK

Xiaomi Redmi K50

7.950.000 ₫

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
 • Mua SHOPEE giá Rẻ: CLICK

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
 • Mua SHOPEE giá Rẻ: CLICK

Xiaomi Black Shark 5

8.750.000 ₫

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
 • Mua SHOPEE giá Rẻ: CLICK

Xiaomi Black Shark 5 RS

9.150.000 ₫

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
 • Mua SHOPEE giá Rẻ: CLICK

Xiaomi 12 Lite

9.450.000 ₫

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
 • Mua SHOPEE giá Rẻ: CLICK

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
 • Mua SHOPEE giá Rẻ: CLICK

load_video

Phân phối Điện thoại Xiaomi chính hãng, xách tay giá RẺ tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM. Mua điện thoại Xiaomi xách tay uy tín, bảo hành 12 tháng.

Xiaomi - Nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới

Theo số liệu được hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research công bố hồi tháng 8/2021, doanh số bán ra điện thoại Xiaomi tăng 26% so với tháng trước, đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi ra đời, doanh số điện thoại Xiaomi vượt qua cả Apple lẫn Samsung. "Hạt gạo nhỏ" Trung Quốc trở thành thương hiệu smartphone lớn nhất toàn cầu. Đến với bài viết này là bạn đã có được những thông tin hữu ích về điện thoại Xiaomi và một địa chỉ mua uy tín, chính sách hậu mãi hấp dẫn.

Điện thoại Xiaomi có tốt không?

Công ty Xiaomi là đơn vị chuyên thiết kế, phát triển, và kinh doanh điện thoại thông minh, ứng dụng và hệ điều hành di động. Kể từ khi thành lập đến tháng 6 năm 2021, Xiaomi đã bán được hơn 800 triệu chiếc điện thoại trên toàn thế giới. Kể từ khi phát hành chiếu điện thoại Xiaomi đầu tiên của mình vào tháng 8 năm 2011, điện thoại Xiaomi đã chiếm được cảm tình của người tiêu dùng tại Trung Quốc đại lục và mở rộng sang phát triển sang thị trường thiết bị điện tử tiêu dùng, đó là cả một hệ sinh thái thiết bị nhà thông minh (IoT).

Điện thoại Xiaomi được nhiều người tin dùng

Những điểm nổi bật của điện thoại Xiaomi

- Đa dạng mẫu mã với mức giá cực rẻ, phù hợp với túi tiền của tất cả người tiêu dùng.

- Thiết kế đẹp, thời thượng.

- Điện thoại Xiaomi có cấu hình mạnh mẽ, đáp ứng mọi nhu cầu người dùng.

- Camera có chất lượng cao trên các dòng flagship.

- Pin "trâu", công nghệ sạc nhanh đỉnh cao.

Có những dòng điện thoại Xiaomi nào?

Có thể nói, Xiaomi là một trong số ít các hãng điện thoại có đầy đủ sản phẩm ở tất cả các phân khúc máy. Từ bình dân, giá siêu rẻ cho đến những chiếc điện thoại siêu cao cấp, dành cho tầng lớp thượng lưu.

Xiaomi Mi

Bắt đầu từ năm 2015 dòng flagship đầu bảng của Xiaomi là mẫu điện thoại Xiaomi Mi. Đặc biệt điện thoại Xiaomi Mi 4 đã thành công rất lớn và vẫn được ưa chuộng đến ngày nay. Ban đầu Mi 4 chỉ được ra mắt tại Trung Quốc đại lục, tuy nhiên sau đó là Singapore, Malaysia, Thái Lan và Ấn Độ. Trước đây Xiaomi Mi 3 được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 800 và thời điểm đó, nó là một trong những điện thoại Android nhanh nhất thế giới theo thử nghiệm benchmark ứng dụng AnTuTu, Quadrant và Geekbench.

Điện thoại Xiaomi 12 Pro

Cho đến thời điểm hiện tại, Xiaomi 12 chính là sản phẩm mới nhất trong gia đình flagship của hãng. Doanh số bán hàng của Xiaomi 12 series đạt 1,8 tỷ nhân dân tệ (283 triệu USD) trên tất cả các nền tảng chỉ trong vòng 5 phút sau khi bán mở bán. Kết quả này vượt qua kỷ lục trước đó của dòng Xiaomi Mi 11 series bán được 1,5 tỷ nhân dân tệ (236 triệu USD) trong 5 phút. Thành tích đáng nể của Xiaomi 12 series cho thấy mức độ phổ biến của dòng sản phẩm này.

Xiaomi MIX

Xiaomi MIX được định vị là dòng flagship dành cho doanh nhân và Xiaomi đã tạo hình cho nó với thiết kế cực kỳ sang trọng và cao cấp. Gần đây nhất, Xiaomi MIX 4 gây ấn tượng với màn hình tràn viền đẹp không tỳ vết và camera selfie ẩn đầu tiên trên thế giới.

Điện thoại Xiaomi MIX 4

Xiaomi Redmi

Redmi là một thương hiệu con hướng đến phân khúc giá rẻ của nhà Xiaomi. Ngày 10/1/2019 Redmi được tách ra và trở thành một thương hiệu chính thức và tập trung vào mảng thiết bị di động. Đây là dòng sản phẩm sử dụng các linh kiện có giá thành phải chăng, vẻ ngoài có thiết kế đơn giản nhưng vẫn đảm bảo cấu hình cao và đáp ứng tiêu chí giá tốt cho người dùng.

Điện thoại Xiaomi Redmi K50

Top 10 điện thoại Xiaomi HOT nhất năm 2022

1. Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi đã giới thiệu điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 vào cuối tháng 10 năm 2021. Bản Quốc tế của máy ra mắt sau vào ngày 26/1/2022. Với nhiều nâng cấp về cấu hình, camera, pin, đây hứa hẹn sẽ là chiếc máy được rất nhiều người người săn đón.

Xiaomi Redmi Note 11 Chính hãng

Note 11 đã được nâng cấp lên con chip Snapdragon 680, mạnh hơn nhiều so với Snapdragon 678 trên người đàn anh Redmi Note 10. Nếu trước đây, Note 10 không dành cho việc chơi game thì giờ đây, Redmi Note 11 đã thay người anh gánh vác điều đó. Máy chơi mượt mà các tựa game đình đám nhất hiện nay như PUBG, Liên Quân, Tốc Chiến,...

Tham khảo: Xiaomi Redmi Note 11

2. Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Được mệnh danh là "Ông vua mới lên ngôi" của phân khúc điện thoại giá rẻ, Xiaomi Redmi Note 11 Pro mang trong mình rất nhiều ưu điểm ấn tượng so với những chiếc máy cùng phân khúc. Đầu tiên phải kể đến thiết kế tuyệt đẹp với 4 cạnh viền vuông.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Tiếp đến là cụm camera cũng được nâng cấp mạnh mẽ lên cảm biến 108MP hứa hẹn cho ra những bức ảnh cực kỳ sắc nét và rực rỡ. Cuối cùng là màn hình AMOLED 120Hz cộng với viên pin 5000mAh kèm sạc nhanh 67W khiến Xiaomi Redmi Note 11 Pro đè bẹp các đối thủ hiện có trên thị trường như OPPO Reno6 5G, Samsung Galaxy A72,...

Tham khảo: Xiaomi Redmi Note 11 Pro

3. Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE được ra mắt vào tháng 9/2021, là phiên bản nâng cấp đáng giá của người tiền nhiệm Mi 11 Lite. Về mặt thiết kế, máy gần như không khác gì so với phiên bản trước nhưng có một điểm được nâng cấp mạnh mẽ chính là con chip của máy - bộ phận cung cấp sức mạnh tính toán, xử lý.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Ngoài ra, Xiaomi 11 Lite 5G NE còn được đánh giá là chiếc điện thoại tốt nhất trong phân khúc với thiết kế thời trang, nổi bật cùng kết nối 5G siêu nhanh, dung lượng pin lớn,...

Tham khảo: Xiaomi 11 Lite 5G NE

4. Xiaomi 11T

Xiaomi 11T được trang bị con chip Dimensity 1200-Ultra mạnh mẽ, màn hình AMOLED, viên pin siêu khủng cùng camera độ phân giải 108 MP, chiếc smartphone này của Xiaomi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của bạn, từ giải trí đến làm việc đều vô cùng mượt mà.

Xiaomi 11T

Trong phân khúc 8 triệu đồng cho máy chính hãng có thể nói Xiaomi 11T chính là ông trùm khi có cấu hình vượt trội hoàn toàn với các đối thủ.

Tham khảo: Xiaomi 11T

5. Xiaomi 11T Pro

Điện thoại Xiaomi Mi 11T pro sở hữu cấu hình khoẻ khoắn vượt trội với con chip siêu mạnh Snapdragon 888 trên tiến trình 5nm. Hẳn anh em game thủ cũng không lạ gì khi trước đây, Snapdragon 888 luôn được trang bị trên những chiếc máy cao cấp nhất. Và Xiaomi 11T Pro cũng không ngoại lệ.

Xiaomi 11T Pro

Về giá bán, đây cũng là một trong những chiếc máy chính hãng chạy Snapdragon 888 rẻ nhất tại Việt Nam.

Tham khảo: Xiaomi 11T Pro

6. Xiaomi Redmi K40 Gaming

Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition chạy chip Dimensity 1200 6nm đem đến hiệu năng mạnh mẽ, máy kết hợp với RAM 6GB và 8GB (tuỳ từng phiên bản) đem đến khả năng chơi game bền bỉ, đa nhiệm các tác vụ trên máy một cách mượt mà trơn tru nhất.

Khỏi phải bàn về độ Hot, Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition xứng đáng là một chiếc gaming phone giá rẻ, hiệu năng cao mà người tiêu dùng nhất định phải sở hữu.

Tham khảo: Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition

7. Xiaomi Redmi K50 Gaming

Sau thành công vang dội của Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition được ra mắt vào tháng 4 năm ngoái, Redmi sẽ trình làng siêu phẩm gaming thế hệ tiếp theo mang tên Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition với nhiều cải tiến vượt bậc, tạo nên cơn sốt mới trong năm 2022.

Redmi K50 Gaming lần này được ra mắt như một "chiến binh" mang sức mạnh của một flagship thực thụ với Snapdragon 8 Gen 1, bước tiến mới cho sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của Redmi.

Tham khảo: Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition

8. Xiaomi 12x

Nếu như bộ đôi Xiaomi 12 và Xiaomi 12 Pro đại diện cho đẳng cấp flagship Xiaomi thế hệ tiếp theo thì Xiaomi 12X lại là một phiên bản sở hữu hiệu năng mạnh mẽ ở phân khúc giá dễ tiếp cận hơn.

Xiaomi 12X sở hữu phần thiết kế khá nhỏ nhắn, phần khung viền được bo cong mềm mại, phảng phất đâu đó dáng dấp của Xiaomi CIVI đã ra mắt trước đó.

Tham khảo: Xiaomi 12X

9. Xiaomi 12

Được mong chờ suốt nửa cuối năm 2021, dòng Xiaomi 12 được thiết lập là một trong những smartphone đầu tiên được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 1 mới.

Xiaomi Mi 11 vs Xiaomi 12

Ngoài con chip khủng, thiết kế ấn tượng, Xiaomi 12 còn tích hợp rất nhiều tính năng cao cấp khác trên cả camera, màn hình, phần mềm,...

Tham khảo: Xiaomi 12

10. Xiaomi POCO F4 GT

Xiaomi POCO F4 GT là phiên bản đổi tên sẽ ra mắt thị trường toàn cầu của Redmi K50 Gaming. Nó mang bộ thông số kỹ thuật tương tự chiếc máy của Redmi với con chip Snapdragon 8 Gen 1, màn hình kích thước 6.67 inch, sử dụng tấm nền OLED độ phân giải FHD+ và tần số quét 120Hz.

POCO F4 GT

Điểm gây thu hút của máy chính là giá bán. Tuy là phiên bản quốc tế được bán ra và bảo hành trên toàn cầu nhưng POCO F4 GT có mức giá hấp dẫn không kém gì Redmi K50 Gaming.

Tham khảo: Xiaomi POCO F4 GT

Lợi ích khi mua điện thoại Xiaomi chính hãng tại MobileCity

Đến với MobileCity là bạn đã tìm thấy cho mình một địa chỉ bán điện thoại Xiaomi chính hãng uy tín và tin cậy. Mua Xiaomi hay bất kì sản phẩm nào tại đây bạn đều có thể yên tâm về chất lượng của máy khi chúng tôi luôn có những chế độ tốt nhất và ưu đãi nhất cho khách hàng.

1. Cam kết bán điện thoại Xiaomi giá Rẻ nhất

Với phương châm mang lại giá trị thật đến tay khách hàng. Chúng tôi cam kết giá điện thoại Xiaomi luôn luôn RẺ nhất Hà Nội, HCM. Điện thoại Xiaomi được chúng tôi phân phối luôn được trợ giá bán tốt nhất đến tay khách hàng. Ngoài ra khi mua bất kì 1 sản phẩm điện thoại Xiaomi mới (Full Box 100%) tại MobileCity, bạn đều nhận được gói bảo hành phần cứng 12 tháng Miễn Phí. Hoặc bạn cũng có thể lựa chọn gói Bảo hành Vàng (Đặc biệt), máy của bạn sẽ được bảo hành toàn bộ, cả nguồn, màn hình, cảm ứng & pin trong vòng 12 tháng. Đồng thời bạn cũng được tặng thêm Dán cường lực và Ốp lưng trong suốt cho điện thoại Xiaomi.

2. MobileCity hỗ trợ trả góp 0% khi mua điện thoại Xiaomi

Nhằm mang đến cho khách hàng những chất lượng tốt nhất và đảm bảo nhất, MobileCity sẽ có những mức giá hợp lí và có rất nhiều ưu đãi cho khách hàng với mọi sản phẩm. Với rất nhiều dòng máy khác nhau, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm ưng ý phù hợp với tài chính của bạn. Hơn nữa bạn có thể mua điện thoại Xiaomi trả góp lãi suất 0% tại MobileCity với thủ tục nhanh gọn chỉ sau 15 phút. Ngoài ra đối với Sinh Viên, chúng tôi luôn có chính sách giảm giá mùa tựu trường khi mang thẻ Sinh Viên đến cửa hàng. Đổi máy mới với giá tốt nhất cho các bạn Sinh Viên.

3. Chính sách hậu mãi khi mua điện thoại Xiaomi tại MobileCity

Không chỉ được bảo hành 12 tháng phần cứng, khi mua sản phẩm Xiaomi chính hãng tại MobileCity, Quý khách còn được hỗ trợ nâng cấp phần mềm (up ROM Tiếng Việt, ROM Quốc tế) Miễn Phí trọn đời máy. Quý khách nhận được Voucher giảm giá 50.000 đ khi mua máy lần 2 hoặc sử dụng dịch vụ sửa chữa khác tại MobileCity.

Luôn đi tiên phong trong việc phân phối sản phẩm Xiaomi, chúng tôi luôn có những bản ROM mới nhất update cho máy. Quý khách luôn yên tâm khi chiếc điện thoại Xiaomi của mình được update phần mềm mới nhất, chạy mượt nhất. Với đội ngũ kỹ thuật viên phần mềm và phần cứng có kinh nghiệm lâu năm. Quý khách luôn được trải nghiệm chiếc điện thoại Xiaomi tốt và hiệu quả.

Với 3 lợi ích được kể trên, MobileCity xứng đáng là điểm đến uy tín và hấp dẫn khi Quý khách chọn mua sản phẩm di động Xiaomi.

Địa chỉ mua điện thoại Xiaomi chính hãng, xách tay giá rẻ nhất Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng

HÀ NỘI:

Số 120 Thái Hà, Q.Đống Đa - ĐT: 097.120.6688

Số 398 Cầu Giấy, Q.Cầu Giấy - ĐT: 096.1111.398

Tp.HCM:

Số 123 Trần Quang Khải, Q.1 - ĐT: 0965.123.123

Số 602 Lê Hồng Phong, Q.10 - ĐT: 097.1111.602

Đà Nẵng:

Số 97 Hàm Nghi, Q.Thanh Khê - ĐT: 096.123.9797