Bạn đang xem giá, tồn kho tại:

Hotline HN: 0969.120.120 - SG: 0965.123.123 - ĐN: 096.123.9797 - CSKH Online 037.437.9999 - 096.539.7966

Điện thoại iPhone Chính hãng VN/A

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
load_video

Điện thoại iPhone Chính hãng VN/A giá rẻ nhất tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM. iPhone Chính hãng VN/A cực chất bảo hành lên đến 12 tháng.

Giới thiệu về điện thoại Apple iPhone

iPhone là dòng điện thoại thông minh được thiết kế và phát triển bởi công ty Apple. Chiếc iPhone đầu tiên được ra mắt bởi Steve Jobs vào năm 2007. Khi iPhone ra đời, cùng với cách tương tác bằng màn hình cảm ứng và có đủ mọi thể loại ứng dụng trên App Store để cài đặt, phục vụ cho mọi nhu cầu của người dùng, thì cách làm việc và giải trí của chúng ta cũng đã thay đổi đáng kể. Từ những công cụ hết sức bình thường trong cuộc sống như sổ ghi chép, lịch, đồng hồ báo thức, camera chụp ảnh, thước đo, máy tính, máy nghe nhạc... tất tần tật đều có trong chiếc iPhone mà chúng ta cầm trên tay.

iphone-dau-tien
Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên

Trải qua rất nhiều thế hệ từ iPhone 2G cho tới iPhone 14 mới nhất, mỗi thế hệ iPhone Chính hãng ra mắt đều ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường smartphone thế giới, luôn nằm trong top những dòng điện thoại có doanh thu khủng nhất và có lượng fan vô cùng trung thành.

Lịch sử hình thành & phát triển iPhone

Lịch sử của Apple iPhone bắt đầu vào năm 2007 khi Steve Jobs khiến cả thế giới bất ngờ khi công bố "thiết bị bí ẩn" 3 trong 1: lần đầu tiên kết hợp giữa máy nghe nhạc iPod, thiết bị liên lạc Internet và điện thoại truyền thống: iPhone đời đầu của Apple (iPhone 2G).

Sản phẩm iPhone là một thiết bị điện thoại di động với một thiết kế hoàn toàn mới và được khách hàng đón nhận nồng nhiệt. Thiết bị này khác so với nhiều loại điện thoại thời đó chủ yếu do nó tích hợp màn hình chạm thay vì bàn phím, từ đây chúng ta mới biết thế nào là cảm ứng. Trước năm 2007, các hãng khác đã cho ra đời nhiều điện thoại có màn hình cảm ứng nhưng đều kèm theo một bàn phím vật lý, chính iPhone đã thay đổi điều đó và tạo ra một cuộc cách mạng lớn trong lĩnh vực điện thoại cảm ứng.

iphone-thay-doi-sau-15-nam
Sự thay đổi của iPhone sau 15 năm

Qua gần 2 thập kỷ, rất nhiều thế hệ iPhone mới đã ra đời. Chúng ta cùng nhìn lại tất cả các đời iPhone đã ra mắt:

iPhone 2G (2007
iPhone 3G, 3GS (2008–2009)
iPhone 4, 4S (2010–2011)
iPhone 5, 5S, 5C (2012–2013)
iPhone 6, 6 Plus (2014)
iPhone 6S, 6S Plus (2015)
iPhone SE (thế hệ thứ nhất) (2016)
iPhone 7, 7 Plus (2016)
iPhone 8, 8 Plus (2017)
iPhone X (2017)
iPhone Xr, Xs, Xs Max (2018)
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max (2019)
iPhone SE (thế hệ thứ 2) (2020)
iPhone 12, 12 mini 12 Pro, 12 Pro Max (2020)
iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max (2021)
iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max (2022)

iphone-14-pro-max-cu-2
iPhone 14 Pro Max và hộp

Có mấy loại iPhone tại Việt Nam?

Tại thị trường Việt Nam, iPhone được phân ra thành nhiều loại khác nhau phụ thuộc vào nguồn gốc, tình trạng cũng như chủng loại của máy. Hiện có thể kể đến iPhone Chính hãng, iPhone CPO, iPhone Lock, iPhone cũ,...

1. iPhone Chính hãng

iPhone chính hãng là sản phẩm được phân phối chính thức 100% bởi Apple và nhận được sự bảo hành từ hãng. Đây được coi là sự lựa chọn hàng đầu khi mua iPhone vì chất lượng máy luôn đảm bảo, duy chỉ có mức giá là cao nhất khi so với các dòng khác.

2. iPhone CPO

iPhone CPO là cụm từ viết tắt của iPhone Certified Pre-Owned, đây là thuật ngữ dùng để chỉ những chiếc iPhone bị lỗi nhưng được Apple kiểm tra, sửa chữa lại sau đó bán ra thị trường với mức giá mềm hơn phiên bản hàng mới chính hãng.

3. iPhone Lock

iPhone Lock là iPhone được bán kèm hợp đồng của nhà mạng (được quản lý theo số IMEI, phần cứng hoàn toàn giống nhau) nên chỉ dùng được sim của nhà mạng đó. Trên thị trường, iPhone Lock có giá rẻ hơn hàng quốc tế từ 1-4 triệu đồng tùy loại. Đây là dòng sản phẩm phù hợp cho những người muốn trải nghiệm điện thoại xịn xò với mức giá phải chăng hơn.

4. iPhone cũ

iPhone cũ hay còn gọi là iPhone 99%, 98%,... là những thiết bị đã qua sử dụng, có ngoại hình ít trầy xước ít nhiều, có thể chưa trải qua nhiều chu kỳ sạc và quan trọng nhất là giá bán rẻ hơn khá đáng kể so với hàng chính hãng mới 100% còn nguyên seal. Đây cũng là dòng sản phẩm có giá thành rẻ nhất trong tất cả các loại iPhone.

Điện thoại iPhone có tốt không?

Để biết được điện thoại iPhone có tốt không, chúng ta hãy cùng đánh giá qua từng thành phần cấu tạo nên một chiếc iPhone.

Thiết kế: Về thiết kế, thực ra thiết kế của iPhone không quá đặc biệt trong thị trường smartphone hiện tại, máy không mỏng nhất và viền màn hình cũng không mấy "sexy" như một số thiết bị Android khác. Điểm khiến iPhone đặc biệt chính là cảm giác cầm trên tay. Từ những người mới dùng đến dùng lâu năm khi cầm iPhone trên tay đều cảm nhận được đây là 1 sản phẩm cao cấp, hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Hiệu năng: Với việc sử dụng hệ sinh thái "nhà làm" từ phần cứng cho đến phần mềm, Apple dễ dàng tối ưu hoá sản phẩm của mình, từ đó mang lại hiệu năng tốt nhất và khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội nhất, mang đến cho trải nghiệm "trong mơ" của người dùng Android. Không quá bất ngờ khi những chiếc iPhone có thông số Pin trên 3000mAh có thể so sánh với 5000mAh trên Android, dung lượng RAM 4GB trên iPhone có thể so sánh với 8GB trên Android.

he-dieu-hanh-ios-16-1
Hệ điều hành iOS 16 mới nhất

Trải nghiệm sử dụng: Trên iPhone, mọi thao tác sử dụng đều được tối giản hóa hết mức có thể với mục đích bất kỳ người dùng nào cũng có thể tiếp cận sản phẩm một cách dễ dàng. Toàn bộ ứng dụng đều được cho ra màn hình chính gọn gàng, chỉ một nút home duy nhất, kết hợp với các thao tác vuốt chạm cực kỳ mượt mà.

Mức độ giữ giá: Có một sự thật đã được khẳng định nhiều năm qua trên thị trường smartphone đó là iPhone luôn là dòng sản phẩm giữ giá nhất. Chi phí ban đầu bỏ ra mua iPhone là cao, nhưng bạn có thể dễ dàng bán lại sau 1-2 năm mà vẫn còn được 7-80% giá tiền ban đầu.

Có nên mua iPhone Chính hãng VN/A?

Câu trả lời là CÓ. Chúng ta hoàn toàn nên chọn mua sản phẩm iPhone Chính hãng VN/A với rất nhiều những ưu điểm sau:

 • Trên bao bì sản phẩm và sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm đều được in bằng tiếng Việt rất dễ kiểm tra và tham khảo.
 • Giá bán iPhone Chính hãng VN/A tại Việt Nam được niêm yết cùng một mức giá.
 • Sản phẩm iPhone VN/A được hưởng chế độ bảo hành chính hãng tại các trung tâm bảo hành Apple được ủy quyền chính thức tại Việt Nam.
 • iPhone mã VN/A khi phân phối và bán chính thức tại Việt Nam được dán tem ICT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
nguoi-dung-xep-hang-mua-iphone
Người dùng xếp hàng mua iPhone Chính hãng

Mua iPhone Chính hãng VN/A giá rẻ tại MobileCity

MobileCity là hệ thống bán lẻ điện thoại có nhiều năm uy tín trên thị trường. Với nhiều chi nhánh cả ở Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.Hồ Chí Minh, Quý khách hoàn toàn yên tâm khi mua những sản phẩm iPhone Chính hãng tại đây.

Khi mua iPhone VN/A tại MobileCity, Quý khách sẽ được bảo hành chính hãng 1 năm tại các trung tâm bảo hành ủy quyền Apple tại Việt Nam. Ngoài ra, cửa hàng còn có nhiều chương trình khuyến mãi, chính sách hỗ trợ trả góp 0% cùng nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn.