Bạn đang xem giá, tồn kho tại:

Hotline HN: 0969.120.120 - SG: 0965.123.123 - ĐN: 096.123.9797 - CSKH Online 037.437.9999 - 096.539.7966

Điện thoại Samsung Cũ 99%

Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
Mua
 • Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có)

 • Giảm: 100K áp dụng HSSV mua BHV tại 42 phố Vọng

 • Mua: Dán cường lực 21D full màn chỉ 30K

 • Giảm 100K khi mua BHV và đặt hàng tại: 

 • - Chat online: Chat Facebook
 • - Hà Nội: 097.120.6688
 • - Tp.HCM: 0965.123.123
 • - Đà Nẵng: 096.123.9797
load_video

MobileCity - Địa chỉ bán điện thoại Samsung cũ, đẹp 99%, giá rẻ tại Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng. Mua, bán điện thoại Samsung cũ xách tay uy tín, hỗ trợ trả góp 0%.

Lý do nên mua điện thoại Samsung cũ

Samsung là một trong những thương hiệu điện thoại lớn nhất, lâu đời nhất khi có nhiều những chiếc điện thoại làm nên tên tuổi như Samsung Galaxy S7 Edge, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 3,... vì thế người dùng luôn muốn sở hữu những chiếc điện thoại sang trọng, lịch lãm đó. Và việc lựa chọn cho mình những chiếc điện thoại Samsung cũ chính hãng và xách tay Hàn Quốc, Nhật Bản hình thức đẹp như mới với một mức giá hấp dẫn, chất lượng tốt và phù hợp cũng chính là mong muốn của nhiều người. Có thể kể đến một số ưu điểm của điện thoại Samsung cũ như:

 • Nhiều mẫu mã, phân đoạn sản phẩm nên phù hợp với tất cả người dùng.
 • Thiết kế đẹp vào hàng nhất nhì hiện nay.
 • Cấu hình mạnh mẽ, hiệu năng sử dụng ổn đinh, Camera chất lượng tốt, Thời lượng pin dài, khỏe.
samsung-galaxy-s10-2
Samsung Galaxy S10 cũ

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều cửa hàng bán điện thoại Samsung cũ nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín và đảm bảo chất lượng. Vì thế, để có được những chiếc Samsung cũ tốt nhất thì bạn nên tìm cho mình một địa chỉ bán điện thoại Samsung cũ uy tín và tin cậy với chế độ bảo hành chu đáo.

Mua điện thoại Samsung cũ ở đâu tốt nhất?

Sự lựa chọn hợp lý cho bạn khi không dư giả về tài chính là mua một chiếc điện thoại cũ đã qua sử dụng. Khi mua điện thoại Samsung cũ là bạn đã tiết kiệm cho mình một khoản tiền khá lớn mà vẫn được trải nghiệm những chiếc điện thoại cao cấp có thiết kế tinh tế, cấu hình khủng. Nhưng để có được một chiếc điện thoại Samsung cũ đẹp, ngon lại không phải là vấn đề đơn giản. Vì thế, bạn cần lựa chọn cho mình những địa chỉ uy tín và tin cậy.

samsung-galaxy-note-20-ultra-1
Samsung Galaxy Note 20 Ultra cũ

MobileCity là một cửa hàng lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bày bán những thiết bị di động mới và cũ, luôn mang đến cho khách hàng sự hài lòng. Đây sẽ là địa chỉ tốt nhất cho bạn khi tìm mua điện thoại Samsung cũ tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM hoặc mua hàng online vận chuyển toàn quốc. Mua điện thoại Samsung cũ tại đây bạn có thể hoàn toàn yên tâm cả về hình thức lẫn chất lượng của máy khi được trải qua 7 bước kiểm tra nghiêm ngặt.

Lợi ích khi mua điện thoại Samsung cũ tại MobileCity?

Sẽ khá phân vân khi lựa chọn cho mình một địa chỉ uy tín và tin cậy để mua Samsung cũ, và có nên mua điện thoại Samsung cũ ở MobileCity hay lợi ích khi mua Samsung cũ tại đây là gì sẽ là vấn đề mà người dùng thường quan tâm nhiều nhất. Luôn tự hào là cửa hàng uy tín với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề thì đây sẽ là địa chỉ tốt nhất cho sự lựa chọn của bạn.

hinh-anh-cua-hang-moblecity-5

1. MobileCity cung cấp đa dạng các dòng điện thoại Samsung cũ

Không riêng về một dòng điện thoại nào, MobileCity sẽ là cửa hàng cho bạn thoải mái lựa chọn những dòng điện thoại yêu thích của mình, không chỉ là mới mà ngay cả cũ cũng luôn là được đảm bảo tốt nhất. Đặc biệt khi mua điện thoại Samsung cũ tại đây bạn sẽ được nhân viên hướng dẫn và tư vấn chu đáo, tận tình về cách test và chọn mua Samsung cũ giá rẻ về hình thức máy và cả chất lượng của máy. Vì thế, bạn hoàn toàn có thể yên tâm mua Samsung cũ với gian hàng đầy đủ các loại máy của như: Galaxy Tab S7, Galaxy S10 5G, Galaxy Note 20,... với một mức giá vô cùng hợp lý.

2. Điện thoại Samsung cũ có mức giá cạnh tranh nhất thị trường

MobileCity một cửa hàng uy tín và tin cậy với phương châm phục vụ chu đáo, nhiệt tình nhằm mang đến cho khách hàng mọi điều tốt nhất và đảm bảo nhất vì thế, mức giá mà chúng tôi đem đến cho bạn cũng là một mức giá ưu đãi. Khi mua Samsung cũ tại đây, bạn sẽ có một mức giá hấp dẫn nhất, rẻ nhất là mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường. Đi kèm với mức giá đó cũng là một chất lượng hoàn toàn đảm bảo cho những chiếc điện thoại Samsung cũ để khách hàng yên tâm.

3. Bảo hành, hậu mãi chu đáo và dài hạn nhất khi mua máy tại MobileCity

Với tất cả các dòng máy mới và cũ, không riêng gì dòng điện thoại Samsung cũ, khi khách hàng đến mua chúng tôi sẽ luôn đảm bảo với bạn bằng một phiếu bảo hành tốt nhất. Với phong cách làm việc nhiệt tình và chu đáo của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ luôn phục vụ và tư vấn cho bạn khi có những thắc mắc hay vấn đề trong quá trình bạn sử dụng do vô ý và bảo hành tốt nhất. Đến với MobileCity, bạn sẽ cảm thấy hài lòng về chất lượng của máy khi mua.

hung-realme-c21-y

Địa chỉ mua điện thoại Samsung cũ xách tay Hàn Quốc, Nhật Bản giá rẻ tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng

HÀ NỘI:

Số 120 Thái Hà, Q.Đống Đa - ĐT: 097.120.6688

Số 398 Cầu Giấy, Q.Cầu Giấy - ĐT: 096.1111.398

Số 42 Phố Vọng, Q. Hai Bà Trưng - ĐT: 0979.884242

Tp.HCM:

Số 123 Trần Quang Khải, Q.1 - ĐT: 0965.123.123

Số 602 Lê Hồng Phong, Q.10 - ĐT: 097.1111.602

ĐÀ NẴNG:

Số 97 Hàm Nghi, Q.Thanh Khê - ĐT: 096.123.9797