Hotline HN: 0969.120.120 - SG: 0965.123.123 - ĐN: 096.123.9797

Hướng dẫn đặt giới hạn thời gian gọi cho Xiaomi Mi6

MobileCity - 16:30 26/02/2018

Góc kỹ thuật

Khi đặt giới hạn thời gian gọi bạn có thể yên tâm khi thức hiện cuộc gọi vì nó sẽ tự động ngắt vào thời gian mà bạn đã đặt sẵn.

Bạn xem video để xem hướng dẫn đặt giới hạn thời gian gọi cho Xiaomi Mi6.

 

5/1 đánh giá